Základní filtry
Nástroj
Hudební sloh
Klíčové slovo
Vydání
Výuka hry a nácvik
Jazyk
Obtížnost

Sonáta – noty

Jednou z nejvýznamnějších instrumentálních hudebních forem je bezesporu sonáta. Formální význam pojmu "sonáta", který je odvozen od italského slova "sonare" (v překladu: "znít" či "hrát"), se v průběhu času poměrně výrazně měnil. Další informace k historickému vývoji a samozřejmě i velký výběr sonátových not z období baroka i období klasicismu naleznete zde!

Historie sonáty

Výraz "sonáta" se začal užívat v druhé polovině 16. století pro označení různých druhů instrumentálních skladeb pro dva a více nástrojů. Bylo tak dosaženo určitého odlišení od sólových skladeb pro klávesové nástroje a od skladeb se zpěvem, jako byly např. kantáty.

Typy barokních sonát

Barokní sonáta se liší od klasicistní sonáty především vyšším počtem vět (4 a více), ve kterých se pravidelně střídá pomalé a rychlé tempo. Barokní sonáta se dělí na dva základní typy:

Sonata da camera ("komorní sonáta") - má lehký taneční charakter a je přímým předchůdcem barokní taneční suity.

Sonata da chiesa ("chrámová sonáta") - je obvykle čtyřvětá a bývá v rámci polyfonní stavby více prokomponována.

Podle velikosti nástrojového obsazení můžeme barokní sonáty dále rozdělit na sólové sonáty pro jeden nástroj (nejčastěji housle) a basso continuo, a triové sonáty pro dva sólové nástroje a basso continuo.

Významným autorem sonát byl italský skladatel Arcangelo Corelli (1653 - 1713). Jak Corelliho sonáty da chiesa, tak i Corelliho sonáty da camera jsou velmi populární jak u instrumentalistů, tak i posluchačů.

Neapolská ouvertura

Na přelomu 17. a 18. století se ze sonáty da chiesa odstraněním úvodní pomalé části postupně vyvinula forma tzv. neapolské ouvertury. Postupně tak vznikla třídílná forma, která se svojí strukturou temp v jednotlivých větách (rychle - pomalu - rychle) stala vzorem nejen pro klasicistní sonátu, ale i pro mnoho dalších hudebních forem.

Významným autorem byl v tomto období například italský skladatel Domenico Scarlatti (1685 - 1757), který významně přispěl k formálnímu ustálení sonáty. Scarlattiho sonáty byly obvykle komponovány v tzv. starosonátové formě, což byla jednovětá skladba se dvěma kontrastními tématy.

Klasicistní sonáta

V období klasicismu se sonáta nadále vyvíjela. Pod pojmem sonáta byly v této době chápány už jen sonáty pro sólový klavír, nebo pro jiný sólový nástroj s klavírním doprovodem. V základní podobě má klasicistní sonáta tři (někdy čtyři) věty, přičemž první (rychlá) věta je zpracována v tzv. "sonátové formě", druhá věta je pomalého charakteru a třetí věta je zpravidla opět rychlá a může mít různou formální podobu. Ve čtyřvěté sonátě bývá před poslední větou vložena věta taneční ve formě menuetu nebo scherza. Největšího rozkvětu se sonáta dočkala v tvorbě trojice skladatelů první vídeňské školy - Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Nejznámější Beethovenovou sonátou je bezesporu Sonáta měsíčního svitu.

Další odkazy na sonáty:

G.P. Cima: Sonata a Tre (Pa+St)
Giovanni Paolo Cima

Sonata a Tre

für 2 Sopran-Instrumente (Violine, Blockflöte, Zink) und Basso continuo
Chamber Music Of The Seventeenth Century 7

Obsazení: 2 melodické nástroje (in C), basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 340386

6,30  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
G.P. Cima: 3 Early Italian Sonatas, SBlf

T. Cecchino: Sonata prima (demo)

Giovanni Paolo Cima

3 Early Italian Sonatas

Obsazení: sopránová zobcová flétna

Buch + CD

Číslo položky: 483317

32,50  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
W.A. Mozart: Sonata C K.545 Piano, Klav
Wolfgang Amadeus Mozart, Stanley Sadie

Sonata C K.545 Piano

Obsazení: klavír

Noty

Číslo položky: 642717

10,20  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
H. Purcell: Sonata For Trumpet And Organ, TrpOrg (Bu)
Henry Purcell

Sonata For Trumpet And Organ

Obsazení: trubka, varhany

Kniha

Číslo položky: 240703

21,00  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
A. Corelli: 6 Sonaten op. 5, Teil II, ABlfBc (Pa+St)
Arcangelo Corelli

6 Sonatas op. 5, part II

("Sonate da Camera" with the famous Follia Variations)

Obsazení: altová zobcová flétna, basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 1560667

39,80  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
P. Delavigne: Drei Sonaten op. 2 Nr. 4-6, AbflBc (KlavpaSt)
Philibert de Lavigne

Drei Sonaten op. 2 Nr. 4–6

Obsazení: altová zobcová flétna [flétna/hoboj/housle], basso continuo

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 419152

15,20  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
G. Finger: 10 Sonaten Op 3 Bd 1 (Nr 1-5)
Gottfried Finger

10 Sonaten Op 3 Bd 1 (Nr 1-5)

Obsazení: altová zobcová flétna, basso continuo

Číslo položky: 314802

23,10  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
A.G. Ritter: Sonate Nr. 2 e-Moll op. 19, Org
August Gottfried Ritter

Sonate Nr. 2 e-Moll op. 19

Obsazení: varhany

Noty

Číslo položky: 144373

24,10  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
G.F. Haendel: Elf Sonaten, FlBc (St)
Georg Friedrich Händel

Elf Sonaten für Flöte und Basso continuo

HWV 379, 359b, 360, 362, 363b, 365, 367b, 369, 374-376
Neuausgabe

Obsazení: flétna, basso continuo

Hlasy (2)

Číslo položky: 661015

17,80  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
L. v. Beethoven: 10 Sonaten, VlKlav (KlavpaSt)
Ludwig van Beethoven

10 Sonatas

Obsazení: housle, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 161906

72,80  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
J. Brahms: 2 Sonaten für Klarinette (oder Viola) un, KlarKlv
Johannes Brahms

2 Sonaten für Klarinette (oder Viola) und Klavier op. 120

Obsazení: klarinet, klavír

Číslo položky: 378468

23,00  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
8 Sonaten für Cembalo

8 Sonaten für Cembalo

Obsazení: TASTEN- UND BALGINSTRUMENTE CEMBALO CEMBALO ZWEIHÄNDIG

Číslo položky: 375588

17,60  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
T. Arne: Eight Keyboard Sonatas, Tast
Thomas Arne

Eight Keyboard Sonatas

Obsazení: klávesový nástroj

Noty

Číslo položky: 120768

18,90  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
A. Corelli: 6 Sonaten op. 5 Band 1 (Pa+St)
Arcangelo Corelli

6 Sonaten op. 5 Band 1

Obsazení: für Flöte und Basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 182163

25,10  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
E. Schulhoff: Hot-Sonate, ASaxKlav (KlavpaSt)
Erwin Schulhoff

Hot-Sonate

Obsazení: altový saxofon, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 674541

19,40  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
L. v. Beethoven: Sonata in C-Sharp Minor, Opus 27, No., Klav
Ludwig van Beethoven

Sonata in C-Sharp Minor, Opus 27, No. 2

Obsazení: klavír

Noty

Číslo položky: 316664

5,80  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
DL: W.A. Mozart: Sonate KV 292, FlKlar (Pa+St)
Položka ke stažení
Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate KV 292

Obsazení: flétna, klarinet (in B)

Partitura, hlasy (pdf download)

Číslo položky: 3432

4,75  €vč. DPH
Produkt ke stažení – dostupné ihned.
G.P. Telemann: Sonate e-Moll, FagKlav (KlavpaSt)
Georg Philipp Telemann

Sonata in E minor

Obsazení: fagot, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 198377

14,70  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
J.S. Bach: Flötensonaten 2, FlBc (KlavpaSt)
Johann Sebastian Bach

Flute Sonatas 2

Obsazení: flétna, basso continuo

Klavírní partitura, hlasy (Urxtext)

Číslo položky: 379002

16,70  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
G.P. Telemann: Sonata e-Moll, Fag/VcGit (Pa+St)
Georg Philipp Telemann

Sonata e-Moll

Obsazení: fagot [violoncello], kytara

Partitura, hlasy

Číslo položky: 673091

21,40  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
J.S. Bach: Drei Sonaten und drei Partiten BWV 1001-100, Viol
Johann Sebastian Bach

Three Sonatas and Three Partitas BWV 1001–1006

Obsazení: housle

Noty (Urtext)

Číslo položky: 773593

18,80  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
G. Finger: 10 Sonaten Op 3 Bd 2 (Nr 6-10)
Gottfried Finger

10 Sonaten Op 3 Bd 2 (Nr 6-10)

Obsazení: altová zobcová flétna, basso continuo

Číslo položky: 122089

23,10  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
F. Benda: Sonate C-Dur, FlKlav (KlavpaSt)
Franz Benda

Sonate C-Dur

Obsazení: flétna, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 155797

16,30  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
I. Sieber: Sechs Sonaten, ABlfBc (Pa+St)
Ignazio Sieber

Six Sonatas

Obsazení: altová zobcová flétna, basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 361798

37,10  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
G.P. Telemann: 6 Sonaten im Kanon op. 5 TWV 4, 2Fl/Vl (Sppa)
Georg Philipp Telemann

6 Sonaten im Kanon op. 5 TWV 40:118-123

Obsazení: 2 flétny [housle]

Hráčská partitura (performance score)

Číslo položky: 409307

9,90  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
J.C. Pepusch: Sechs Sonaten 1, SblfKlav (KlavpaSt)
Johann Christoph Pepusch

Sechs Sonaten 1

Obsazení: sopránová zobcová flétna, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 418905

11,00  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
M.D. Pujol: Sonata, Git
Máximo Diego Pujol

Sonata

Obsazení: kytara

Noty

Číslo položky: 666661

19,10  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
DL: L. Drouet: 3 kleine Sonaten, FlKlav
Položka ke stažení
Louis Drouet

3 Little Sonatas

Obsazení: flétna, klavír

Noty

Číslo položky: 752499

13,60  €vč. DPH
Produkt ke stažení – dostupné ihned.
DL: F.M. Veracini: Sonata Prima, Vl/AbfFlObBc

1276_1.mp3

Položka ke stažení
Francesco Maria Veracini

Sonata Prima

Obsazení: housle [altová zobcová flétna/flétna/hoboj], basso continuo

Partitura, hlasy, audio soubory

Číslo položky: 1276

11,00  €vč. DPH
Produkt ke stažení – dostupné ihned.
J.S. Bach: Flötensonaten 1, FlCemb/Klav (KlavpaSt)
Johann Sebastian Bach

Flute Sonatas 1

Obsazení: flétna, cembalo [klavír]

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 379001

16,70  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
Purcell Daniel: 3 Sonaten
Daniel Purcell, Purcell Daniel

3 Sonaten

Obsazení: 2 altové zobcové flétny, basso continuo

Číslo položky: 200601

19,90  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
J.D. Zelenka: Sonata V F-Dur ZWV 181,5, 2ObFagBc (Pa+St)
Jan Dismas Zelenka

Sonata V in F major ZWV 181,5

Obsazení: 2 hoboje, fagot, basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 122215

28,30  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
S. Rossi: Sonata Sopra L'Aria Di Ruggi, 2Vl/BflZinBc (Pa+St)
Salamone Rossi

Sonata Sopra L'Aria Di Ruggiero

Obsazení: 2 housle [sopránové zobcové flétny/cinky], basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 298050

11,60  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 1–2 týdny (cz)
J.S. Bach: Sechs Sonaten nach den Trios, AbflCemb (KlavpaSt)
Johann Sebastian Bach

6 Sonatas after the Organ Trio Sonatas BWV 525-530

Obsazení: altová zobcová flétna, cembalo [klavír]

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 462625

24,60  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
G.F. Händel: Elf Sonaten, Fl/AbfBc (Pa+St)
Georg Friedrich Händel

Eleven Sonatas

Obsazení: flétna [altová zobcová flétna], basso continuo

Partitura, hlasy (Urtext)

Číslo položky: 116299

23,60  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
R. Schumann: Violinsonate Nr. 1 a-moll op, VlKlav (KlavpaSt)
Robert Schumann

Violin Sonata No. 1 a minor op. 105

Obsazení: housle, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas (Urtext)

Číslo položky: 401407

17,30  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
L. v. Beethoven: Sämtliche Klaviersonaten, Klav (3N)
Ludwig van Beethoven

Complete Piano Sonatas

Obsazení: klavír

3 noty (Urtext)

Číslo položky: 695411

99,00  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
B. Martin_: First Sonata For Flute And P, FlKlav (+OnlAudio)

Allegro moderato

Bohuslav Martinů

First Sonata For Flute And Piano

Obsazení: flétna, klavír

Noty, online audio

Číslo položky: 614927

33,00  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
J. Freeman-Attwood: Trumpet Sonata, TrpKlav (KlavpaSt)
Jonathan Freeman-Attwood, Thomas Oehler

Trumpet Sonata

Obsazení: trubka (in B/C), klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 776690

49,20  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
Vinci Leonardo: 2 Sonaten
Vinci Leonardo

2 Sonaten

Obsazení: flétna, basso continuo

Číslo položky: 247824

21,00  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
W.A. Mozart: 6 Sonatas KV 10-15 for flute, FlKlav (KlavpaSt)
Wolfgang Amadeus Mozart

6 Sonatas KV 10–15 for flute and piano

Obsazení: flétna, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 395359

23,10  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 2–3 týdny
J.D. Zelenka: Sonata IV g-Moll ZWV 181,4, 2ObFagBc (Pa+St)
Jan Dismas Zelenka

Sonata IV in G minor ZWV 181,4

Obsazení: 2 hoboje, fagot, basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 158422

29,90  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
W.A. Mozart: Klaviersonaten 1, Klav
Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Sonatas 1

Obsazení: klavír

Noty (Urtext)

Číslo položky: 116551

25,70  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
J.S. Bach: Sechs Sonaten BWV 1014-1019, VlBc (KlavpaSt)
Johann Sebastian Bach

Sechs Sonaten BWV 1014-1019

Obsazení: housle, basso continuo

Klavírní partitura, hlasy

Číslo položky: 190082

52,30  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
J.-M. Leclair: 4 Sonaten (Second Livre De Sonates 1743) Came
Jean-Marie Leclair

4 Sonaten (Second Livre De Sonates 1743)

Obsazení: flétna, basso continuo

Číslo položky: 475539

32,60  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
J.D. Zelenka: Sonate c-Moll Nr. 6 ZWV 181,, 2ObFagBc (Pa+St)
Jan Dismas Zelenka

Sonate c-Moll Nr. 6 ZWV 181,6

Obsazení: 2 hoboje, fagot, basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 171618

29,30  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
J.D. Zelenka: Sonata II g-Moll ZWV 181,2, 2ObFagBc (Pa+St)
Jan Dismas Zelenka

Sonata II g-Moll ZWV 181,2

Obsazení: 2 hoboje, fagot, basso continuo

Partitura, hlasy

Číslo položky: 178118

29,90  €vč. DPH, plus poštovné
Dodací lhůta: 3–6 pracovní dny (cz)
G.F. Händel: Sonaten für Flöte und Klavie, FlKlav (KlavpaSt)
Georg Friedrich Händel

Sonaten für Flöte und Klavier 2

Obsazení: flétna, klavír

Klavírní partitura, sólový hlas

Číslo položky: 359799

18,80  €vč. DPH, plus poštovné
Skladem. Dodací lhůta: 2–5 pracovní dny (cz)
Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Obchod s hudebninami – objednání a nákup notového materiálnu online.

Váš specialista na noty všeho druhu. Online obchod s notami, hudebninami a stahohovatelným audiomateriálem, knihami, hudebními stojany, pultovými lampami a dalším příslušenstvím.

Pro zemi Celosvětově existuje samostatná webová stránka Stretta. Pokud má být vaše objednávka doručena do této země, můžete se na tuto stránku přepnout, aby se správně zobrazily dodací lhůty a přepravní podmínky. Váš nákupní košík a zákaznický účet zůstávají zachovány.

cs-netPřejít na Stretta Music Celosvětověcs-czZůstat na Stretta Music Česká republika