Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 10. prosince 2021

Sestavili jsme toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom vám v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vysvětlili, jaké informace shromažďujeme, jak údaje používáme a jaké možnosti rozhodování máte jako návštěvník našich webových stránek.

Pokud níže není uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno ani zákonem, ani smlouvou, ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinen poskytnout. Neposkytnutí údajů nemá žádné důsledky. Toto platí pouze v případě, pokud v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.

"Osobní údaje" jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Odpovědnou osobou ve smyslu GDPR a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Německo

e-mail: info@stretta-music.cz | webové stránky: www.stretta-music.cz

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Německo

e-mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | webové stránky: www.mehralsdatenschutz.de

Naše webové stránky můžete navštívit bez uvedení údajů o své osobě. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje o používání přeneseny k nám nebo našemu poskytovateli služeb IT prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v protokolových datech (tzv. Soubory protokolu serveru = Server-Logfiles). Mezi tato uložená data patří např. název vyvolané stránky, datum a čas vyvolání, IP adresa, množství přenesených dat a dotazující se poskytovatel. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převážně oprávněného zájmu na zajištění bezporuchového provozu našich webových stránek a zkvalitnění naší nabídky.

Navážete-li s námi kontakt prostřednictvím e-mailu, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, v jakém je uvedete. Zpracování dat slouží k vyřízení vaší žádosti.

Slouží-li navázání kontaktu k provedení úkonů před uzavřením smlouvy (např. poradenství při zájmu o koupi, sestavení nabídky), nebo týká-li se již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, zpracovávají se data na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Kontaktujete-li nás z jiných důvodů, zpracovávají se data na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převážně oprávněného zájmu na vyřízení vašeho dotazu. V tomto případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli nesouhlasit se zpracováním svých osobních dat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze k vyřízení vašeho dotazu. Vaše údaje jsou poté smazány v souladu se zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání, pokud jste nesouhlasil s dalším zpracováním a použitím.

Při zadání objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje jen tehdy, pokud je to nezbytné ke splnění a zpracování vaší objednávky a k vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů má za následek nemožnost uzavření smlouvy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné k plnění smlouvy.

Vaše údaje dále předáváme např. vámi zvoleným přepravním společnostem, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb ke zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech se striktně řídíme zákonem. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

V případě objednávek zadaných prostřednictvím reklamy ve vyhledávači Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irsko) předáváme přenesené Google Click ID (gclid) spolu s údaji o položce objednávky automatizovaně zpět společnosti Google za účelem měření a kontroly našich kampaní. Osobní údaje se při tom nepředávají.

Když se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru ("StrettaLetter"), shromažďujeme následující údaje - pokud již nejsou k dispozici prostřednictvím zákaznického účtu:

  • Jméno, křestní jméno
  • E-mailová adresa

Shromážděné údaje budou použity výhradně pro zasílání newsletteru. Za tímto účelem jsou tyto údaje předávány službě pro zasílání newsletterů Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Německo. Data jsou uložena výhradně na evropských serverech.

Zde se můžete obrátit na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti: dpo@sendinblue.com.

Zde najdete zásady ochrany osobních údajů a zásady zpracování souborů cookie zpracovatele údajů.

Dokud se nepřihlásíte k odběru našeho newsletteru, nebudou společnosti Sendinblue předány žádné údaje.

Pro zpracování zakázek v rámci zpracování objednávek používáme systém plánování podnikových zdrojů. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou předány společnosti exitB GmbH, Sickingenstr. 70, 10553 Berlín, Německo.

Soubory cookies internetového prohlížeče

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Vyvolá-li uživatel webovou stránku, může být soubor cookies uložen v operačním systému uživatele. Některé funkce našich internetových stránek nelze nabídnout bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč znovu rozpoznán i po změně stránky - např. je-li nějaké zboží vloženo do nákupního košíku.

Použití, právní základ a účel

Kromě technicky nezbytných cookies používáme cookies umožňující analýzu chování uživatele při surfování. Při vyvolání našich webových stránek je uživatel informován o užití cookies pro účely analýzy a vyžádáme si jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. Analytické soubory cookies slouží ke zkvalitnění našich webových stránek a jejich obsahu. Analytické soubory cookies nám říkají, jak je web používán. Můžeme tudíž naši nabídku neustále optimalizovat.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies pro účely analýzy je za předpokladu, že s tím uživatel souhlasí, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Doba uložení, možnost námitky a odstranění

Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naše webové stránky. Jako uživatel máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze provést i automaticky. Jsou-li cookies pro naše webové stránky deaktivovány, je možné, že nelze všechny funkce webových stránek využít v plném rozsahu.

Po úplném splnění smlouvy jsou data nejprve uložena po dobu záruční lhůty, poté jsou uložena se zohledněním zákonných, zejména daňových a obchodních lhůt pro uložení, a poté jsou data po uplynutí lhůty smazána, pokud jste nesouhlasil s jejich dalším zpracováním a použitím.

Vaše osobní práva

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle čl. 15 až 20 GDPR tato práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování dat, na přenositelnost dat.

Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování za základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, jakož i proti zpracování pro účely přímé reklamy.

Právo na stížnost k orgánu státního dohledu

Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost k orgánu státního dohledu, pokud se domníváte, že vaše osobní údajů nejsou zpracovávány v souladu se zákonem.

Právo vznést námitku

Zakládá-li se zde uvedené zpracování osobních údajů na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinkem do budoucna.

Po vznesení námitky je zpracovávání předmětných údajů ukončeno, ledaže bychom prokázali závažné legitimní důvody pro zpracování, které jsou nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Probíhá-li zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky ukončíme zpracovávání předmětných údajů pro účely přímé reklamy.

Unsere Partner

Verband deutscher MusikschulenVerband deutscher Musikschulen
Bundesverband der Freien MusikschulenBundesverband der Freien Musikschulen
Jeunesses Musicales DeutschlandJeunesses Musicales Deutschland
Frankfurter Tonkünstler-BundFrankfurter Tonkünstler-Bund
Bundesverband deutscher Liebhaber-OrchesterBundesverband deutscher Liebhaber-Orchester
Stützpunkthändler der Wiener Urtext EditionStützpunkthändler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2023 Stretta Music. Obchod s hudebninami – objednání a nákup notového materiálnu online.

Váš specialista na noty všeho druhu. Online obchod s notami, hudebninami a stahohovatelným audiomateriálem, knihami, hudebními stojany, pultovými lampami a dalším příslušenstvím.

Pro zemi Mezinárodní (celosvětově) existuje samostatná webová stránka Stretta. Pokud má být vaše objednávka doručena do této země, můžete se na tuto stránku přepnout, aby se správně zobrazily dodací lhůty a přepravní podmínky. Váš nákupní košík a zákaznický účet zůstávají zachovány.

cs-comPřejít na Stretta Music Mezinárodní (celosvětově)cs-czZůstat na Stretta Music Česká republika