Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 15. března 2023

Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili, abychom vám v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vysvětlili, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaké možnosti máte jako návštěvníci těchto webových stránek.

Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni tyto údaje poskytnout. Pokud tak neučiníte, nebude to mít žádné následky. To platí pouze v případě, že v následném zpracování není uvedeno nic jiného.

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Jméno odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu GDPR a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Německo

E-mail: info@stretta-music.cz | Webové stránky: www.stretta-music.cz

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Německo

E-mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | Webové stránky: https://www.mehralsdatenschutz.de/

Automatické ukládání dat

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, váš internetový prohlížeč nám nebo našemu poskytovateli IT služeb předá údaje o používání a uloží je do protokolových dat (tzv. souborů protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1.f) GDPR, protože máme převažující oprávněný zájem na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšování našich služeb.

Kontakt e-mailem

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování a odpovědi na vaši žádost o kontakt.

Pokud je účelem kontaktu s námi provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo souvisí s již uzavřenou smlouvou mezi vámi a námi, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 (1.b) GDPR.

Pokud je kontakt navázán z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a vyřízení vaší žádosti. V takovém případě máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 (1.f) GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Vaše e-mailová adresa bude použita pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Sběr a zpracování žádostí e-mailem

Návštěvníci stránek se mohou v případě zájmu přihlásit e-mailem na pracovní místa inzerovaná na stránkách. Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze v případě, že nám je poskytnete. Mohou to být vaše kontaktní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o vaší odborné kvalifikaci a školení, údaje o kurzech profesního rozvoje a záznamy o výkonech.

Účelem zpracování údajů je kontaktovat vás a rozhodnout, zda s vámi uzavřít pracovní poměr. Poskytnutí údajů je nezbytné pro provedení výběrového řízení. Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 (1.b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s. § 26 odst. 1 BDSG za účelem provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy (provedení řízení o žádosti jako předstupeň uzavření pracovní smlouvy).

Pokud zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 (1) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou od žadatelů v průběhu procesu podávání žádostí vyžadovány informace o stupni těžkého zdravotního postižení, děje se tak na základě čl. 9 (2.b) GDPR, abychom mohli vykonávat práva a plnit povinnosti vyplývající z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování vaší žádosti. Poté budou vaše údaje vymazány nejpozději po šesti měsících, pokud jste nedali souhlas k jejich dalšímu zpracování a použití. Pokud bude po podání přihlášky uzavřen pracovní poměr, budou poskytnuté údaje dále zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG za účelem realizace pracovního poměru a poté předány do osobního spisu.

Účet klienta

Při otevření zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je v něm uveden. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš zážitek z nakupování a usnadnit vyřízení vaší objednávky. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Váš účet bude poté vymazán.

Objednávky

Při zadávání objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí bude mít za následek neuzavření smlouvy. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

Vaše údaje můžeme například sdílet s naší doručovací společností, poskytovatelem platebních služeb, poskytovatelem služeb zpracování objednávek a poskytovatelem IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Množství přenášených údajů je omezeno na minimum.

Newsletter

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru („StrettaLetter“), shromažďujeme následující informace – pokud již nejsou k dispozici prostřednictvím zákaznického účtu:

- Jméno, křestní jméno
- E-mailová adresa

Shromážděné údaje budou použity výhradně pro účely zasílání newsletteru. Za tímto účelem jsou údaje předávány službě pro zasílání newsletteru Brevo (Sendinblue GmbH), Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín, Německo. Údaje budou uloženy pouze na evropských serverech.

Zde se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti: datenschutz@brevo.com

Zde najdete adresu Privacy Policy zpracovatele údajů.

Pokud se nepřihlásíte k odběru našeho newsletteru, nebudou společnosti Brevo předány žádné údaje.

Inventory Management Software

Ke zpracování objednávek používáme systém plánování podnikových zdrojů. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou předány společnosti exitB GmbH, Sickingenstr. 70, 10553 Berlín, Německo.

Payment Service Providers

Mollie

Ke zpracování plateb na našich webových stránkách využíváme poskytovatele platebních služeb Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko). Účelem zpracování údajů je, abychom vám mohli nabídnout různé platební metody prostřednictvím zpracování plateb poskytovatelem platebních služeb Mollie. Pokud jste si vybrali jednu z možností platby nabízených poskytovatelem platebních služeb Mollie, budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti Mollie. Jedná se o vaše platební údaje (např. číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty), vaši IP adresu, váš internetový prohlížeč a typ zařízení a v některých případech také vaše jméno a příjmení, údaje o adrese a informace o produktu nebo službě, kterou jste si u nás zakoupili. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Další informace o zpracování údajů při používání poskytovatele platebních služeb Mollie naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů www.mollie.com/privacy.

VR-Payment

Ke zpracování plateb kreditními kartami na našich webových stránkách využíváme poskytovatele platebních služeb VR-Payment GmbH (Saonestr. 3a, 60528 Frankfurt nad Mohanem). Účelem zpracování údajů je umožnit vám provádět platby kartou. Pokud jste si vybrali jednu z možností platby poskytovanou společností VR-Payment, budou údaje potřebné ke zpracování platby předány společnosti VR-Payment. Jedná se o vaše platební údaje, vaši IP adresu, typ internetového prohlížeče a zařízení, vaše jméno a příjmení, údaje o vaší adrese a informace o produktu nebo službě, které jste u nás zakoupili. Toto zpracování údajů je založeno na čl. (1.b) GDPR. Další informace o zpracování údajů při použití poskytovatele platebních služeb VR-Payment naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů www.vr-payment.de/datenschutz-haftung-in-app-zahlmodul-nutzer.

PayPal

Pokud je jako poskytovatel platebních služeb vybrána společnost PayPal, může společnost PayPal u některých způsobů platby vybraných zákazníkem provádět kontrolu kreditu. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů zákazníka společností PayPal naleznete na adrese www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Cookies a implementované technologie

Soubory cookie webového prohlížeče

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele v jeho počítačovém systému. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje jedinečný řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webové stránky.

Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a individuálně se rozhodnout, zda je chcete přijmout, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Upozorňujeme však, že možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Všechny hlavní webové prohlížeče umožňují spravovat a odstraňovat soubory cookie. Informace o tom, jak to provést, najdete na stránkách podpory výrobce.

Technicky nezbytné soubory cookie

Pokud není v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie, aby byly naše stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a nabízet vám služby i po změně stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze poskytovat bez použití souborů cookie. Ty vyžadují rozpoznání prohlížeče po změně stránky.

Používání souborů cookie nebo podobných technologií je založeno na § 25 odst. 2 TTDSG. Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na našem převažujícím oprávněném zájmu zajistit optimální funkčnost webových stránek a uživatelsky přívětivý a efektivní design naší nabídky.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Použití sledování intelliAd

Účelem sledování intelliAd je navrhovat a optimalizovat webové stránky podle poptávky. Za tímto účelem jsou shromažďovány a ukládány anonymní údaje o používání v souhrnné podobě. Technologie intelliAd je služba poskytovaná společností emarketing AG (Landsbergerstraße 110, 80339 Mnichov, Německo).

Údaje jsou zpracovávány za účelem analýzy těchto webových stránek a jejich návštěvníků, jakož i pro marketingové a reklamní účely. Za tímto účelem bude společnost emarketing AG používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. Tyto informace mohou zahrnovat následující IP adresu, datum a čas zobrazení stránky, cestu kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, ze které jste se na naši stránku připojili), geolokaci, nákupní aktivitu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci sledování intelliAd je anonymizovaná a cesta kliknutí je pseudonymizovaná.

Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti intelliAd najdete na adrese www.intelliad.com/privacy-policy.

Zde můžete vznést námitku proti sledování ze strany intelliAd na všech doménách zpracovatelské společnosti: login.intelliad.com/optout.php

Používání služby Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Účelem zpracování údajů je analýza těchto webových stránek a jejich návštěvníků, jakož i marketingové a reklamní účely. Společnost Google bude tyto informace používat jménem provozovatele webových stránek k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Tyto informace mohou zahrnovat následující IP adresu, datum a čas zobrazení stránky, cestu kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, ze které jste se na naše stránky připojili), geolokaci, nákupní aktivitu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji společnosti Google.

Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové majáky a sledovací pixely, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami, které poskytují odpovídající záruky ochrany osobních údajů a které lze nalézt na stránkách policies.google.com/privacy/frameworks a business.safety.google/adsprocessorterms. K vašim údajům má přístup jak společnost Google, tak americké vládní agentury. Vaše údaje může společnost Google kombinovat s dalšími údaji, jako je historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o používání jiných zařízení a jakékoli další údaje, které o vás může mít.

Používání souborů cookie nebo podobných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na stránkách marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb nebo policies.google.com a policies.google.com/technologies/cookies.

Používání služby Google Ads

Na našich webových stránkách používáme online reklamní program Google Ads a v této souvislosti využíváme sledování konverzí. Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Informace získané z konverzního souboru cookie se používají k sestavování statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na policies.google.com/privacy/frameworks a business.safety.google/adscontrollerterms.

Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1.1 TTDSG ve spojení s. čl. 6 (1.a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 (1.a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese policies.google.com/privacy

Použití funkce remarketingu společnosti Google Inc.

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Aplikace slouží k analýze chování a zájmů návštěvníků. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, což je základem pro vytváření zájmově orientované reklamy. Soubory cookie se používají ke sledování návštěv webových stránek a ke shromažďování anonymních údajů o jejich používání. Neukládají se žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazíme vám reklamy, které s větší pravděpodobností zohlední oblasti produktů a informací, které jste dříve navštívili.

Vaše údaje mohou být přeneseny na servery společnosti Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos se uskuteční mimo jiné na základě standardních smluvních doložek, které poskytují odpovídající záruky ochrany osobních údajů a které si můžete prohlédnout na adrese policies.google.com/privacy/frameworks.

Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 (1.a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 (1.a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Použití Správce značek Google

Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Tato aplikace spravuje značky JavaScriptu a značky HTML používané zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Účelem tohoto zpracování údajů je pomoci nám navrhnout a optimalizovat naše webové stránky tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění jiných značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy.

Používání zásuvných modulů sociálních sítí

Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Abyste měli své údaje pod kontrolou, používáme tlačítka "Shariff", která zachovávají soukromí.

Bez vašeho výslovného souhlasu nedojde k propojení se servery sociálních sítí, a tedy ani k přenosu dat.

Více informací o projektu Shariff naleznete zde: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Po kliknutí na tlačítka se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém se můžete přihlásit ke službě pomocí svých údajů. Teprve po aktivním přihlášení se vytvoří přímé spojení se sociálními sítěmi.

Přihlášením souhlasíte s předáním svých údajů příslušnému poskytovateli sociálních médií. To zahrnuje vaši IP adresu a informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, budou shromážděné informace přiřazeny také k vašim příslušným profilům. Tomu můžete zabránit pouze tak, že se před návštěvou našich webových stránek a aktivací tlačítek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásíte.

Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany soukromí naleznete v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů:

Facebook společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko): www.facebook.com/policy.php

Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Předávání bude probíhat mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako přiměřených záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Instagram společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko): help.instagram.com/155833707900388

Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Předávání bude probíhat mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako přiměřených záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Pinterest společnosti Pinterest Inc (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA): policy.pinterest.com/privacy-policy

Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně.

Twitter společnosti Twitter Inc (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA): twitter.com/privacy

Použití služby Cloudflare

Naše webové stránky používají síť pro doručování obsahu Cloudflare CDN společnosti Cloudflare Inc (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Jedná se o nadregionální síť serverů v různých datových centrech, ke které se připojuje náš webový server a prostřednictvím které je doručován určitý obsah našich webových stránek.

Účelem zpracování údajů je optimalizovat dobu načítání našich webových stránek, a tím učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější. Mohou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, informace o konfiguraci systému, informace o provozu na webových stránkách zákazníka a z nich (tzv. soubory protokolu serveru).

Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Předávání bude probíhat mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako přiměřených záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 (1.a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 (1.a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Další informace o ochraně osobních údajů při používání služby Cloudflare najdete na adrese www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/.

Používání služby YouTube

Na našich webových stránkách používáme funkci vkládání videí YouTube společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), která je pobočkou společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Tato funkce zobrazuje videa uložená ve službě YouTube v iFrame na webových stránkách. Režim rozšířené ochrany osobních údajů je povolen. To znamená, že služba YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webu. Pouze při sledování videa jsou informace o tomto videu odeslány do služby YouTube a tam uloženy. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Přenos je částečně založen na standardních smluvních doložkách jako přiměřených zárukách ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese policies.google.com/privacy/frameworks.

Používání souborů cookie nebo podobných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Další informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese www.youtube.com/t/privacy.

Používání služby Vimeo

Na našich webových stránkách používáme pluginy společnosti Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) k integraci videí.

Když navštívíte stránky našeho webu, které obsahují takový zásuvný modul, vytvoří se spojení se servery Vimeo a zásuvný modul se zobrazí na stránce, o čemž informuje váš prohlížeč. Tím se na servery Vimeo odešle jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke službě Vimeo, spojí společnost Vimeo tyto informace s vaším osobním uživatelským účtem. Když používáte funkce zásuvného modulu (například když kliknete na tlačítko pro spuštění videa), jsou tyto informace rovněž spojeny s vaším účtem Vimeo.

Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně. Předávání bude probíhat mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako přiměřených záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Používání souborů cookie nebo podobných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování, dalšího používání a zpracování údajů společností Vimeo, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo: vimeo.com/privacy.

Používání služby Spotify

Na našich webových stránkách používáme pluginy od společnosti Spotify AB (Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Švédsko) k integraci zvukových proudů.

Když navštívíte stránky na našich webových stránkách, které obsahují takový zásuvný modul, vytvoří se spojení se servery Spotify a zásuvný modul se zobrazí na stránce tak, že o tom informuje váš prohlížeč. Tím se na servery společnosti Spotify odešle vaše IP adresa i informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke službě Spotify, společnost Spotify tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud používáte funkce zásuvného modulu (např. spustíte seznam skladeb kliknutím na tlačítko playlist), budou tyto informace rovněž přiřazeny k vašemu účtu Spotify.

Používání souborů cookie nebo podobných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst.1.1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Zde najdete stránky Privacy Policy a Cookie Policy služby Spotify.

Práva subjektu údajů a doba skladování

Doba skladování

Po úplném zpracování smlouvy budou údaje uloženy nejprve po dobu trvání záruční lhůty a poté s ohledem na zákonné lhůty pro uchovávání, zejména lhůty pro uchovávání podle daňového a obchodního práva, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Práva subjektu údajů

Máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR, pokud jsou splněny zákonné požadavky: právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 ODST. 1 GDPR.

Právo na odvolání k dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Právo vznést námitku

Pokud je zpracování zde uvedených osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 (1.f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky již nebudeme příslušné údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Obchod s hudebninami – objednání a nákup notového materiálnu online.

Váš specialista na noty všeho druhu. Online obchod s notami, hudebninami a stahohovatelným audiomateriálem, knihami, hudebními stojany, pultovými lampami a dalším příslušenstvím.

Pro zemi Celosvětově existuje samostatná webová stránka Stretta. Pokud má být vaše objednávka doručena do této země, můžete se na tuto stránku přepnout, aby se správně zobrazily dodací lhůty a přepravní podmínky. Váš nákupní košík a zákaznický účet zůstávají zachovány.

cs-netPřejít na Stretta Music Celosvětověcs-czZůstat na Stretta Music Česká republika